Prezentace knih

Knihy prezentované v ak. roce 2016/2017

 

 • Louis Hjelmslev „O základech teorie jazyka“
  • „Kniha O základech teorie jazyka, stěžejní práce dánského lingvisty Louise Hjelmsleva (1899–1965), je jedním z největších a dodnes nejvlivnějších děl světové lingvistiky. Autor byl představitelem kodaňského strukturalismu, který vznikl v návaznosti na pražskou školu (s níž měl Hjelmslev čilé vztahy). V této knize, přeložené do mnoha jazyků, shrnul své snahy o tzv. glosématický pohled na jazyk. Pojem glosématika je odvozen od řeckého výrazu glosa, který Hjelmslev „chápal jako to, co existuje v jazyce zcela nezávisle na čemkoliv mimo něj a jen pomocí jazyka a jeho prostředků je vydělitelné“, jak píše František Čermák v závěrečné studii.

   Český překlad Františka Čermáka vyšel poprvé v malém nákladu v roce 1972. Nynější druhé, revidované a upravené české vydání překladatel doplnil různočtením z posledního amerického vydání, připojil svou vlastní studii o autorovi a glosématice a překlad jedné menší, ale zásadní studie Louise Hjelmsleva, rozšířil bibliografii a přepracoval poznámky.“

 

 • „Co je antická filosofie?“ Pierre Hadot
  • „Pierre Hadot (1922–2010), známý francouzský historik, filosof a filolog, soustředil svůj odborný zájem na filosofii období helénismu, novoplatónské myšlenkové proudy a stoicismus. Věnoval se zvláště dílu Plótinovu, samostatné publikace zasvětil také Mariu Victorinovi, Ambroži Milánskému či Marku Aureliovi. Proslul zejména svým celkovým uchopením antické filosofie. Ta podle něj nepředstavuje pokus o vytvoření myšlenkového konstruktu, nýbrž je primárně „duchovním cvičením“ a způsobem života.
   Předkládaná kniha z roku 1995 rozvíjí a shrnuje témata, kterým se Pierre Hadot věnoval již ve svých dřívějších dílech. Jejím cílem je „popsat v obecných rysech historický a myšlenkový fenomén antické filosofie“ a poukázat na „zásadní rozpor mezi antickým pojmem filosofia a tím, jak filosofii dnes obvykle vnímáme my“. Návratem k historickým kořenům evropského myšlení tak v posledku promýšlí smysl filosofie vůbec. A činí tak, jako obvykle, způsobem pro čtenáře velmi příjemným.“

Audiozáznam

http://www.ivysehrad.cz/kniha/co-je-anticka-filosofie/

 

 • „Závažná těla“ Judith Butler
  • „V knize Závažná těla se filosofka a genderová teoretička Judith Butlerová vyrovnává s námitkami, které jí byly adresovány po vydání spisu Potíže s rodem (Gender Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky tělesnosti jakožto materiality, otázky, která se jejím kritikům zdála v raném pojetí performativní konstituce genderu, jak jej Butlerová rozpracovává, nedostatečně zohledněny. Butlerová se v reakci na tyto námitky snaží ukázat, jakým způsobem je sama otázka tělesnosti jakožto materiality od samého počátku podmíněna symbolickými mechanismy.“

659_big

http://www.cupress.cuni.cz/zavazna_tela

 • „Spinoza. Praktická filosofie“ Gillese Deluze
  • „Rozborem Spinozových základních myšlenek Deleuze ukazuje, že filosofie není abstrakcí odtrženou od každodenního světa, ale že je sama o sobě vždy už praxí a způsobem života. V případě Spinozovy Etiky si filosofie klade především tyto úkoly: potlačení afektů umenšujících sílu jednat, odkrytí lidské nesvobody a úsilí o dosažení radosti spojené s adekvátním poznáním a plnohodnotným jednáním. Autor podává velmi osobitou interpretaci Spinozova života a díla a současně s tím obhajuje svůj vlastní způsob filosofování.“

Deleuze-Spinoza200

Audiozáznam      Fotogalerie

www.oikoymenh.cz/spinoza-prakticka-filosofie

Knihy prezentované v ak. roce 2015/2016

 • „Žargon autenticity“ Theodora W. Adorna
  • „Adorno v Žargonu autenticity rozvíjí kritiku řeči, jež vyvolává dojem duchovnosti a autenticity, a přitom je v tajném spojenectví s anonymitou směnné společnosti. Adorno odhaluje žargon nejen v literatuře a politice, ale také u německých existenciálních filosofů, především Karla Jasperse. Hlavním tématem knihy však je žargon Martina Heideggera.“

cover_538125

Audiozáznam      Fotogalerie

www.academiaknihy.cz/zargon-autenticity

 

Úvod > Prezentace knih