Workshop k interpretaci odborných textů

V současné době jsme překročili maximální kapacitu účastníků workshopu. O možném rozšíření budeme informovat.

Workshop k interpretaci a překladu filosofických textů pro zájemce o studium na ÚFaR

Pořádaný studenty ÚFaR 25. 2. a 11. 3. 2017 od 10:00 do 17:00.

  • Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni lépe shrnout hlavní myšlenky textu, analyzovat jeho argumentační strukturu a vyjasnit implicitní předpoklady a důsledky textu. Budou si více vědomi toho, čeho všeho si všímat při překladu odborného textu.
  • Workshop je určen všem zájemcům o studium na Ústavu filosofie a religionistiky.
  • Workshop je zdarma, kapacitně však omezen. Přihlašování do 15. 2. 2017.

Rámcová podoba workshopu

Sobota 25. 2.: Představení studia na ÚFaR a seznámení s přijímacím řízením.

Analýza textů, na kterých by si účastnik měl osvojit základy interpretace textu (vytáhnout argumentační strukturu, definice pojmu, vyjasnění implicitních předpokladů textu). Překlad krátkého textu.

Jako domácí práce bude zadán překlad a interpretace textu v podobném rozsahu, jako je tomu u přijímacích zkoušek.

Sobota 11. 3.: Společný rozbor domácích prací. Upozornění na časté chyby, které se u interpretace a překladu vyskytují. Informace k ústní části zkoušky.

Podrobnosti k worshopu budou účastníkům zaslány e-mailem.

Kontakty

Petra Šebešová: petra.sebesova@gmail.com

Praxis: ufar.praxis@gmail.com

 

Úvod > Workshop k interpretaci odborných textů