Valná hromada a uvítací večírek

Filosofický spolek Praxis svolává Valnou hromadu členů na 20. 10. 2016 od 19:00 v místnosti č. 209 hlavní budovy FF UK.

Program VH:
– Na začátku bude disciplinární komise suspendovat ty, kteří dopsud nezaplatili členské poplatky, zároveň bude možné členský poplatek na místě ještě zaplatit.
– Prezentace výroční zprávy za rok 2015/16.
– Prezentace finanční zprávy spolku.
– Prezentace revizní zprávy disciplinární komise.
– Přijímání nových členů do spolku.
– Volba nového výboru spolku.
– Volba disciplinární komise.
– Různé.

Po VH proběhne na chodbě ÚFaRu uvítací večírek.

 

Úvod > Nezařazené > Oznámení > Valná hromada a uvítací večírek