Prosinec

V tomto mrazivém měsici potěšíme Vašeho filosofického ducha hned třemi akcemi.

11. prosince přijede přednést svou studentskou přednášku Markéta Poledníková. Jejím tématem bude ruská filosofie a její přední protagonista filosof Vladimír Sergejevič Solovjov. Akce proběhne v učebně č. 210 od 19:10. Kratším příspěvkem rovněž přispěje Petr Vaškovič z ÚFAR FF UK, který Vám představí F. M. Dostojevského jako původce existencialismu.

12. prosince pro Vás ve spolupráci s uskupením Není nám to jednorožec pořádáme debatu na naléhavé téma Sexuální obtěžování na vysokých školách. Jak reagovat, když kolegiální vztah vyučující-student (popř. student-student) překročí své hranice? A jak vůbec takové hranice rozpoznat? Přijďte s námi debatovat do Knihovny Jana Palacha od 19:30.

Vrcholná akce, kterou pro Vás tento semestr připravujeme se uskuteční 15. prosince. Srdečně Vás zveme na konferenci Kosmopolitismus, problematická dědictví, nadějné vize, na které se sejdou významná jména české a slovenské filosofické scény. Svými příspěvky Vám přiblíží podoby kosmopolitismu od osvícenství po současnost, budou se tázat na jeho dnešní postavení a historické podmínky. Konference se bude konat v učebně č. 217 od 14:30.

Úvod > Nezařazené > Akce > Prosinec