Romantická láska: genealogie a současné podoby

Romantická láska: genealogie a současné podoby

Konference si klade za cíl prozkoumat vznik fenoménu romantické lásky a jeho vývoj až po současnost.

První tématický blok se bude zabývat genealogií romantické lásky a to na pozadí díla Niklase Luhmanna (Láska jako vášeň) a dále skrze analýzy klasické romantické literatury. V kontrastu proti běžné představě bude romantická láska představena nikoli jako jedinečný cit, ale jako standardizovaný způsob společenské komunikace, který jsme si osvojili z velké části právě skrze romantickou literaturu. V jednotlivých příspěvcích budou postupně předvedeny rozličné charakteristické rysy tohoto kuriózního způsobu společenské komunikace.

Druhý tématický blok se bude zabývat fenoménem romantické lásky v současnosti. Romantická láska bude prozkoumána ve vztahu k novým médiím (Facebook, Instagram, Tinder, …) ale také ve vztahu k umění a marketingu. V jednotlivých příspěvcích budou představeny korelace mezi naším chápáním a prožíváním romantické lásky a způsoby, jakými se nám v rozličných společenských sférách romantická láska prezentuje.

seznam přednášejících a názvy příspěvků:

Tereza Matějčková, Ph.D. // 14:00 – 14:30
> Když ji miluješ, není co řešit. K Luhmannovu pojetí romantické lásky

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. // 14:30 – 15:00
> „Žiji život a píši báseň“: láska (jako) paschein a poiein

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. // 15:00 – 15:30
> Polibek na usměvavá ústa – Láska a válka

Pauza // 15:30 – 16:15

Mgr. Dita Malečková, Ph.D. // 16:15 – 16:45
> Digital Love

Mgr. Václav Janoščík, PhD. a Mgr. Art. Boris Ondreička // 16:45 – 17:15
> Don’t hurt me, don’t hurt me, no more

Anotace příspěvků budeme postupně zveřejňovat.

Konference se uskuteční v místnosti P217.

Úvod > Nezařazené > Akce > Romantická láska: genealogie a současné podoby