Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka

Přednáška Tomáše Musila ze studentského spolku Praxis v Čítárně Unijazz ukáže, jak můžeme současné jazykové technologie interpretovat z pohledu filosofie jazyka.

Strojový překlad je rychle se rozvíjející odvětví umělé inteligence. Služby jako například Google Translate jsou dostupné široké veřejnosti a jejich překlady se stále zdokonalují. Co můžeme z jejich vývoje a fungování zjistit o podstatě jazyka?
Na příkladu vztahu jazykových modelů pro strojový překlad a filosofie Gottloba Frega, pozdního Wittgensteina a strukturalismu ukážeme, jaké argumenty může reflexe technologického vývoje přinést v otázkách sémantického holismu a jazykového strukturalismu. Současně na tomto příkladu demonstrujeme několik obecných tezí o vztahu filosofie a computer science.

Aktualizovaná verze přednášky, která byla v rámci studentských přednášek spolku Praxis přednesena před dvěma lety na FF UK.

Po přednášce zahraje Tajem, dvoučlenná kapela chemiků z Ústí nad Kroměříží.

Úvod > Nezařazené > Akce > Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka