O nás

Praxis je spolek studentů a studentek filosofie, fungující od roku 2015 na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

Filosofický spolek Praxis byl založen v říjnu roku 2015. Ustavující valná hromada, která zvolila první výbor spolku, se konala 22. 11. 2015.

Spolek si klade za cíl:

  1. Obohacení akademických diskuzí v rámci filosofie. Spolek organizuje filosofické debaty, přednášky a semináře na témata doplňující výuku filosofie na FF UK.
  2. Pomoc studentům a studentkám prvního ročníku oboru filosofie se zapojením se do akademického života. Podporuje navazování spolupráce mezi studujícími.
  3. Spoluúčast na rozvoji sociálního života na Ústavu filosofie a religionistiky. Organizace či pomoc s organizací společenských a kulturních akcí.
  4. Podporuje zapojení studentů do dění v akademické obci, tj. nejen na Ústavu filosofie a religionistiky, ale také mimo něj.
  5. Vytváření prostoru pro mezioborovou diskuzi a prostoru pro debatu mezi akademickou filosofií a veřejností.

Bližší informace k akcím solku můžete nalézt na Facebooku Praxis

Úvod > O nás