Konference/Workshopy

Konference/Workshopy pořádané v ak. roce 2016/201715027503_1693337847661913_8539815415047786839_n

 • Michel Foucault: Slova a věci
  • Tento rok uběhlo padesát let od vydání stěžejního díla francouzského filosofa historika Michela Foucaulta Slova a věci. Ve své době představovala tato kniha zásadní průlom v tehdy převládajícím paradigmatu dialektického pojetí dějinnosti a představila výrazně odlišný koncept, který oproti různým formám kontinuity favorizoval radikální zlomy mezi jednotlivými historickými epochami. Slova a věci však zdaleka překročily okruh pouhého akademického zájmu a staly se doslova kulturní událostí roku s výrazným ohlasem u širší veřejnosti. Jejich sláva se následně rozšířila takřka po celém světě a nastolila debatu, která je dodnes živá a inspirující.

Fotogalerie Videozáznamy příspěvků

 

 • Hegelovské interpretační tradice
  • Cílem konference Hegelovské interpretační tradice bylo ukázat, jakých různých podob nabyla Hegelova filosofie ve 20. st. Konference se sestávala z 6 příspěvků, které představili důležité nebo zajímavé teorie, které navazují na Hegelovo myšlení. Konfrontace zcela odlišných pramenů a forem osvojení si Hegelových teorií snad naznačí nejen, že Hegelova filosofie je stále živá, ale také že jednotné a hodnotově nezatížené studium Hegela vesměs není možné.

Fotogalerie Videozáznamy příspěvků

 

 • Děravé ponožky ducha aneb je sebevědomí děravé lepší než zašité?
  • Workshop byl zamýšlen jako první z akcí věnovaných Hegelovým a hegelovským aforismům, které lze v zásadě tematizovat na třech rovinách: (1) V první rovině lze aforismus osvětlit v kontextu Hegelova díla. (2) Druhá rovina se zaměří na recepci výroku v díle dalších autorů (v případě výroku o ponožkách, resp. punčochách ducha např. u F. Nietzscheho, S. Kierkegaarda, M. Heideggera nebo J. Butler). V třetí rovině se lze věnovat sdělení aforismu jako takovému, v daném případě např. motivu negativity, deficitu či nedokonalosti jako bytostné vlastnosti sebevědomí, ale rovněž produktů lidských vědomí, jakými je společnost, náboženství nebo literatura.Worshop organizovala výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě (Kreativní laboratoř, HRC) ve spolupráci s Filosofickým spolkem Praxis.

 

Konference/Workshopy pořádané v ak. roce 2015/201612715993_1063971920291605_5883054428535895294_o

 • Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace
  • Interdisciplinární odborný festival Tváře migrace jsme pojali jako mnohaoborovou vědeckou akcí, která v průběhu několika dnů nabídne přednášky a semináře zaměřené na reflexi a zkoumání setkávání kultur, vztahu „cizinectví“ a „našinectví“ či historických i sociálních příčin a následků migrace. Pestrý program otevře všem zájemcům možnost nahlédnout na tyto fenomény z perspektivy historických věd, filosofie, politologie, religionistiky a filologických oborů. Odbornou část festivalu doplní program kulturní: filmová promítání a literární čtení.

Audiozáznam

Úvod > Konference/Workshopy