Výtvarná soutěž Sny o antice

Výtvarná soutěž Sny o antice 

Filosofický spolek Praxis vyhlašuje u příležitosti konání stejnojmenného festivalu první ročník studentské umělecké soutěže. 

Účastníci 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti základních škol, středních škol a vysokých škol (zvlášť budou hodnoceny práce soutěžících do 15 let a od 15 let). 

Kategorie 

  1. kresba
  2. malba
  3. socha

 

Témata 

  1. a) Lúkianos: 

Stejné je to s takovými obrazy: člověk se nestane větším, jestliže ho někdo přirovná k božstvu, ale božstvo se nutně zmenší, protože se musí sehnout k bytosti nedokonalé. 

LÚKIANOS. O bozích a lidech. Antická knihovna (Svoboda). Praha: Svoboda, 1981, str. 69 

  1. b) Herakleitos: 

B 88  

Totéž je uvnitř:  

živé i mrtvé,  

probuzené i spící,  

mladé i staré.  

Jedno je převrácením toho druhého, 

a to druhé zas převrácením toho prvního.  

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Délský potápěč k Hérakleitově řeči: pro ty, kdo se potápějí až do krajnosti. Praha: Herrmann, 2006, str. 413 

 

Velikost soutěžních příspěvků 

Žádné omezení. 

 

Pravidla odevzdání 

Fotografie soutěžních prací ve formátu .pdf nebo .jpg  odevzdávejte do úterý 30. 4. 2024 na adresu ufar.praxis@gmail.com. Díla zasílejte nepodepsaná. Své jméno a příjmení uveďte pouze v těle e-mailu, a to včetně uvedení věku a jména instituce, na níž studujete (v rámci VŠ uveďte i fakultu). Příspěvek originálně pojmenujte (tj. ne „Výkres do soutěže” apod.). 

 

Zasílejte pouze zatím nepublikovaná autorská díla, která nejsou přihlášená do jiné umělecké soutěže. 

Počet příspěvků na jednoho autora / jednu autorku není omezen. 

Ceny a vyhlášení výsledků 

Příspěvky budou anonymně hodnoceny amatérskou porotou z řad studentů FF UK. 

Zasláním příspěvku do soutěže autorky a autoři dávají souhlas s jeho publikací pod jménem a příjmením autorky/autora a s uvedením zaslaných osobních údajů. Nejzdařilejší příspěvky budou v rámci možností vystaveny v budově FF UK. 

Výsledky budou zveřejněny na webu a sociálních sítích Filosofického spolku Praxis. Podle možností proběhne fyzické vyhlášení a představení nejlepších prací. Autoři a autorky nejlepších příspěvků se mohou těšit na zajímavé ceny. 

V případě jakýchkoliv nejasností či doplňujících dotazů se obracejte na ufar.praxis@gmail.com. 

Úvod > Akce > Výtvarná soutěž Sny o antice