Studentské přednášky2017/2018

V akademickém roce 2017/2018 se konaly tyto studentské přednášky:

  • Ali Yansori (KF FF UPOL) – From Irrationality to ethics
  • Mgr. Lukáš Kollert (ÚFAR FF UK) – Norma a rozhodnutí
  • Marie Poledňáková (KFI FF MU) – Kapitoly o Solovjovovi aneb Co je to ruská filosofie?

2016/2017

V akademickém roce 2016/2017 se konaly tyto studentské přednášky:

  • Mgr. et Mgr. Petr Kříž (FTVS UK) – Co s tělem (?)
  • Ali Yansori (KF FF UPOL) – The Lacanian Triad
  • Bc. Tomáš Musil (ÚFaR FF UK) – Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka
  • Bc. Jan Buráň (KF FF UPOL) – Popper mezi Marxem a Millem: Metodologie sociálních věd
  • Mgr. Tomáš Tlapa (KOVF PedF UK) – Jak vyučovat filosofii na střední škole?
  • Mgr. Tomáš Ondráček (KFI FF MU) – Faktuální nejistota a zdůvodnění rozhodnutí

Formát přednášek

K přednáškám zveme studenty vyšších ročníků Bc., Mgr. nebo Phd. studia. Snažíme se zajistit, aby přednášky obsáhly široké spektrum témat filosofických i interdisciplinárních. Přednášky trvají 60 minut (+ 15 minut diskuse) a konají se v hlavní budově FF UK (typicky v učebně č. 217). Mimopražským přednášejícím proplácíme cestovné.

Úvod > Akce > Studentské přednášky