Co je skutečné, je rozumné.

Co je skutečné, je rozumné.

Výrok „Co je rozumné, to je skutečné; a co je skutečné, to je rozumné“ patří k Hegelovým nejznámějším, a to z velké části nechvalně. Zaprvé se v něm zvláště výrazně odráží Hegelova teze o myšlení a bytí, na jejímž základě lze jeho systém vydávat za extrémní verzi idealismu, jak to činí zejména jeho materialističtí interpreti. Zadruhé se v něm tomuto idealismu dostává dosti cynického vyznění, je-li zejména v oblasti politické chápán jako obhajoba statu quo, např. pruského státu, v němž se ke konci života Hegel akademicky uplatnil.
Nad kritikou, kterou jeho výrok vzbudil, se přitom Hegel nepřestával pozastavovat. Že se jedná o nepatřičný optimismus, konzervatismus, dokonce politický oportunismus? Vždyť jen vyjádřil východisko židovsko-křesťanské civilizace. Na počátku stvořil Bůh svět. Stvořil jej svým myšlením, logem, a shledal, že je to dobré. Povýšení původně teologického postulátu na princip filosofie je rovněž nekontroverzní a konsekventní: Moderní filosofové činí z dogmat otevřené otázky, a tím naplňují osvícenecký étos. V moderně tak člověk zjišťuje, že člověk svými kategoriemi realitu přinejmenším spoluutváří.
Shledává pak stejně jako Bůh, že vše je dobré? Podle Hegela ne nutně, a dobro tak ze svého výroku vypustil zcela záměrně. Důsledky tohoto kroku, v němž se rozumnost a dobro od sebe emancipovaly, jsou rovněž jedním z témat daného workshopu. Ten má za cíl vysledovat ozvěny Hegelova výroku v rozličných oblastech ducha, od filosofie přes umění po oblast praktické filosofie a politiky. Víra, že je skutečnost rozumná, či že ji lze přinejmenším rozumnou učinit, se totiž jeví jako zásadní dávno poté, co jí byl odebrán její teologický rozměr a co byla napadena z různých existenciálně situovaných pozic. V Hegelově duchu by šlo říci, že se to nestalo těmto pozicím na vzdory, ale v souladu s nimi.

Seznam přednášejících:
doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D. (ÚRS FF UK)
Tereza Matějčková, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
Martin Ritter, Ph.D. (ÚFAR FF UK)
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D. (ÚPOL FF UK)
Mgr. Tomáš Musil (ÚFAL MFF UK)

Úvod > Nezařazené > Akce > Co je skutečné, je rozumné.